Spilpolitik
Status :
Spil på playstation og pc udnyttes som pædagogisk redskab
Kvalitetskriterier :
Vi vil se medlemmer, der trives og udvikles. Der er sket læring
Målet :
Gennem pc og playstation vil vi give medlemmerne muligheder for at lære forskellige færdigheder og kompetencer, f.eks. reaktionsevne, koordineringsevne, sociale evner, kreative evner, matematiske evner og strategiske evner
Vi vil bruge pc og playstation som et pædagogisk redskab
Handlingsplan :
Ansætte eller opkvalificere medarbejder, der er kvalificeret til at varetage ansvarsområdet
Sørge for at der er økonomi tilstede
Opstille rammer for aktiviteten.
Vi vil øge alle børns selvværd gennem spilaktiviteten
Indarbejdelse af individuelle handlingsplaner(pædagogisk redskab)
Gøre op med at alle ikke automatisk har krav på ½ time. Kigge på projekter, hvor der arbejdes i længere eller kortere forløb. Kigge på hvem der har behov for hvad. Pc´ere i sal og værksted skal bruges i en helhedsbetragtning.
Arrangere lege, f.eks. triatlon hvor playstation- eller pc spil kan indgå
Der skal løbende evalueres og reflekteres over aktiviteten i hele personalegruppen
Sørge for at der er adgang til forskellige spil, som kan imødekomme de behov og signaler børnene udsender
Bevidst udvælge spil efter hvilke kompetencer og intelligenser, vi ønsker udviklet
Spil skal også kunne bruges til afspænding og afslapning, hvor det mere er det personlige og sociale element der er af betydning
Spilpolitikken skal kunne supplere klubbens øvrige målbeskrivelser
Forældrene præsenteres for klubbens målbeskrivelse
Spillene skal kunne udfordre i de forskellige aldersgrupper (3. klasse til 18 år)
Vi opstiller pc`ere i et åbent klubmiljø. Pc`erne kobles sammen
Have en god dialog, sørge for nærvær, skabe et trygt miljø, reflektere og udvikle
Dialog og medindflydelse skal være til stede
Skaffe litteraturhenvisninger og info generelt til faglig udvikling
Evaluering :
Dialog med medlemmer og forældre
Evt. opfølgning med spørgeskema
Design by MediaConnect ApS