Om mobiltelefoner i klubbenFlere medlemmer i klubben har mobiltelefoner og medbringer dem også i klubben.Det ser vi i klubben både fordele og ulemper ved. En af fordelene er at forældre og børn altid og hurtigt kan komme i kontakt med hinanden.Men det ser vi i klubben også som en stor ulempe, fordi børnene mister noget af ansvaret for sig selv og hinanden, ved at ”man” lige kalder mor eller far, når ”man” f.eks. har slået sig, har problemer, skal have noget bragt over i klubben, gerne vil hentes, synes alle andre er dumme osv. Megen kommunikation går herved udenom de voksne i klubben, som så får dårligere muligheder for at vejlede, afhjælpe, trøste, have fingeren på pulsen mm.*Det påvirker fællesskabet børnene har i klubben.

*Det gør børnene mere afhængige – sværere at slippe forældrene.

*Det giver klubbens voksne mindre indsigt, kendskab, informationer mm. om børnene, hvilket påvirker arbejdet med det enkelte barn og gruppen .Vi vil derfor gerne anmode forældrene om at snakke ulemperne igennem derhjemme med henblik på at følge klubbens ønsker op.I klubben ønsker vi, at:1. – medlemmerne/børnene har 100% tillid til og snakker med en af de voksne i klubben om udfordringer, vanskeligheder… (om alt muligt)

2. - børnene låner klubbens telefon, hvis der skal ringes hjem

3. - forældrene oplever, at børnene er i trygge rammer i klubben

4. - forældre og klub har samme mål og ønsker at gøre børnene selvstændige, sociale og ansvarlige

5. - forældre og klub løbende har en åben dialog om emnet

6. - klubben løbende justerer sit syn og sine handlinger (dialog med børnene, forældrene og andre)

7. – mobiltelefonen bruges positiv(positive beskeder), til spil og musik..

8. – ved foto med mobiltelefon skal den der fotograferes give sin accept..

9. – dialog med medlemmerne(tidsforbrug, etiske regler mm)

10.OBS! Fremover kan børnene ringe gratis fra klubben, hvis det er efter aftale med en voksen i klubben!
Design by MediaConnect ApS