matrialer og stoffer som vi arbejder med på Skovbymosegaard

 

Det fremgår af nedenstående, at det gælder om at finde Latex med mindre end 0,2 % ammoniak.

Mosen arbejder med et Latex produkt, som ifølge brugsvejledningen kun indeholder 0,03% ammoniak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rollespil: Luft ud eller ryk ud
Ammoniak- og limdampe er en del af produktionen af rollespilsvåben. Derfor bør man lufte grundigt ud eller rykke udenfor, anbefaler Miljøstyrelsen.

Af: Steffen Hagemann

Veritable våbenfabrikker med en anslået produktion i størrelsesordenen 15.000-20.000 våben om året. Mindst. Der er travlt med våbenproduktionen i de danske dag- og fritidsinstitutioner, og derfor har Miljøstyrelsen nu kortlagt produkter til materialer og live rollespil.
Umiddelbart er der ikke den store bekymring at spore hos Karl Vogt-Nielsen, miljøkoordinator hos CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse. Han er den ene af to forfattere til Miljøstyrelsens rapport.
"Men man vil ikke kunne udelukke, at der nogen steder foregår noget, som ikke er godt. Der er også noget, der er lidt betænkeligt," siger Karl Vogt-Nielsen om produktionsforholdene i institutionernes våbenfabrikker.
"Man skal ikke have lukkede rum, hvor der er dampe. Der skal man have godt med udluftning. Børn skal ikke stå i sådan et rum i lang tid," siger Karl Vogt-Nielsen.
Et af grundelementerne i våbenproduktionen er latex, flydende gummi. Det indeholder ammoniak, som forhindrer det i at størkne.
"Nu lugter ammoniak kraftigt, så der er selvfølgelig grænser for, hvor stærk koncentration, man kan klare at opholde sig i, men man bør ikke sidde i ammoniakdampe. Så udenfor med det, eller åbn i hvert fald for alle vinduer og døre for at skabe gennemtræk," siger Karl Vogt-Nielsen.
Miljøstyrelsens rapport viser, at der kan være store forskelle på koncentrationen af ammoniak i latex. En test af to typer latex viser, at den ene har 10 gange så meget ammoniak i som den anden.
Det gælder om at finde latex med mindre end 0,2 procent ammoniak i, for så er produktet mærket "uden for fareklasse", fortæller Lars Andersen, aktuel med bogen "Rollespilsværkstedet", der fortæller, hvordan man bedst kan lave våben og andre rekvisitter til rollespil.
Hvis man vælger den rigtige latex, er der efter Lars Andersens mening ingen grund til at være bekymret over at lade børnene arbejde med latex.
"Jeg har mødt latex, hvor jeg selv kunne mærke, at det ikke bare stinker - der er også noget forkert i. Der er nogle uheldige typer latex i omløb. Det værste er kemisk latex," siger Lars Andersen.
I det hele taget bør pædagogerne sætte sig ind i, hvad der er i de materialer, de bruger.
"Folk skal lære at afkode de orange faremærker, der sidder på de ting, de køber. Når der er et orange mærke med et sort kryds over, betyder det sundhedsfare. Det bør man ikke have i en institution," siger Karl Vogt-Nielsen.
Han mener, at mærkningssystemet er en jungle, blandt andet fordi producenten ikke behøver sætte faremærker på, hvis koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer er tilstrækkelig lav.


Gode råd når du skal lave rollespils-våben

• Anvend flydende latex udendørs. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så sørg for god ventilation.
• Køb latex med så lavt ammoniakindhold som muligt.
• Vælg vandbaseret maling eller lak, hvis det er velegnet til formålet.
• Brug vandbaseret lim.
• Anvend pensel og ikke spraymaling. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kun bruge spraymaling udendørs, også under tørring. Børn bør ikke anvende spraymaling.
• Brug altid handsker (dog ikke af naturgummi - de beskytter ikke effektivt nok). Produkterne kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden.
• Følg nøje instruktionerne, der står på pakningerne, hvad enten det drejer sig om enkelte kemiske produkter som lim, maling eller latex, eller et "gør-det-selv-kit".
• Få udleveret et sikkerhedsdatablad der, hvor du køber de kemiske produkter. Her står, hvordan du skal håndtere produktet.
• Undgå drikkeskind med ftalater. Hvis du er i tvivl, om drikkeskindet indeholder ftalater, så spørg forhandleren.
• Undlad at bestille produkter fra en udenlandsk leverandør for eksempel via internettet.
Kilde: Miljøstyrelsens grønne tips om rollespilsudstyr

Du kan læse mere om undersøgelsen på:
http://www.mst.dk/Dig_og_miljoet/Groenne_tips/090807_Groenne_tips_rollespilsudstyr.htm

Børn & Unge nr. 34 / 2007


Emneord: spil; materialer; pædagogik; faglitteratur; skolefritidsordninger

Design by MediaConnect ApS