Handlingsplan i.f.t. medlemsgruppen

Det er af værdi, at medlemmerne oplever stor tryghed i klubben gennem bl.a. tætte relationer til øvrige medlemmer og medarbejdere. Det er ligeledes værdifuldt at have voksne til at hjælpe og støtte, når problemer opleves og skal afhjælpes.

Der skal i planlægningen tages hensyn til medlemsgruppens behov. Der skal være dialog og medinddragelse
Klubbens faciliteter skal indrettes, så de modsvarer medlemmernes behov og ønsker optimalt
Klubbens medarbejdere skal i aktiviteter, planlægning og daglige omgang vise særlig imødekommenhed, omsorg, interesse mm. i.f.t. medlemsgruppen/det enkelte medlem
Aktiviteter og projekter der kan medvirke til at opbygge et godt sammenhold og samarbejde i medlemsgruppen har høj prioritet
Vurdere behovet for specielle aktiviteter, og løbende reflektere over klubbens aktiviteterne med henblik på justeringer
Motivere medlemmerne til engagement i klubben, deltagelse i beslutningsprocesser, husmøder, og andre møder og indgå i en løbende konstruktiv dialog med omgivelserne
Opfordre/hjælpe medlemmerne til at give udtryk for hvad de føler, tror og tænker
Medlemmer, der af den ene eller anden grund skønnes at have specielt behov for støtte, skal have særlig opmærksomhed
Opsøgende arbejde i lokalområdet i.f.t. medlemsgruppen skal foregå ved hele tiden, at udbygge kendskabet til lokalområdets børn, og i perioder til særlige problemstillinger. At være parat til selv at yde støtte eller gøre brug af andre i distriksnetværket
At holde sig ajour med teorier og problematikker på det generelle/teoretiske plan og delagtiggøre kolleger og forældre
Gennem dialog hele tiden at have fod på medlemmernes situation, deres ønsker og behov, for herved at kunne medvirke til at styrke det enkelte medlem
At arbejde med medlemmernes kompetencer, intelligenser og færdigheder. Anerkende medlemmer for det de er gode til. Udtrykke ønske om ting der skal være anderledes. Skabe positive relationer.

Design by MediaConnect ApS