Trivsel for børn i Skovby

- set i relation til klubbens muligheder -

- Bestyrelsen i klubben har i år valgt at sætte fokus på området TRIVSEL, og den indsats vi alle bør være en aktiv del af..

 

At børnene trives og er glade, er det bedste, vi som voksne kan gi` vores børn

I klubben vil vi til enhver tid gøre vores bedste..

 

Udover beskrivelsen side 1 og 2 vil vi bl.a.:

 

 1. Anerkende det børnene er gode til
 2. Tage udgangspunkt i hvad der lykkedes, og skabe endnu mere succes for det enkelte barn
 3. Være lyttende, spørgende, åben, interesseret og vejledende i vores relationer til det enkelte barn
 4. Være superansvarlig for at skabe en klub, hvor børnene respekterer børn som voksne. At de bliver i stand til at rumme hinandens forskellighed på positiv vis
 5. Være synlige voksne, der bl.a. er meget opmærksomme på børnenes indbyrdes sprog og omgangstone — herunder også kropssprog
 6. Som medarbejdere handle på situationer, så de opleves at skabe ”vindere”
 7. Tilbyde os som sparringspartnere. Alle forældre kan til enhver tid bruge medarbejdernes kompetencer og indsigt
 8. Samarbejde bredt i lokalområdet i.f.t. skole, idrætsforening og øvrige tilbud for børn
 9. Samarbejde aktivt i dialoggruppen i Skovby om det fælles værdigrundlag ”Børn i Skovby 0-18 år”. Fundamentet skal være i orden, så klubbens muligheder senere bliver optimale
 10. Tilbyde spændende, udviklende, udfordrende, lærerige, grænseoverskridende mm. aktiviteter, som giver børnene lyst til og interesse for at indgå i mange forskellige relationer
 11. Give alle forældre mulighed for at benytte sig af kontakt til klubbens medarbejdere i situationer, hvor der kunne være uklarheder, der skal kastes lys på
 12. Klubbens medarbejdere skønner i hver enkelt situation om hjemmet bør kontaktes. Vi ønsker at børnene skal opleve overensstemmelse og sammenhæng mellem hjem og klub
 13. Vi arbejder med at se børnene som en helhed med mange forskellige kompetencer. At udfordre hvor vi mener, der er brug for det for at styrke enkelte områder/kompetencer
 14. Personalegruppen sammensættes så den til enhver tid kan modsvare så mange af medlemmernes ønsker og behov som muligt
 15. Børnene bliver set, hørt og medinddraget
 16. Børnene skal føle de har ansvar for egne handlinger, og de skal kunne gi´ og ta` i positiv ånd

 

Forældrene og klubben gør altid deres bedste!

Klubben anser forældrene som eksperter i.f.t. egne børn!

Dialogen mellem hjem og klub skal være en ligeværdig dialog!

Forældre og klub går målrettet efter succes!

Hver for sig kan vi meget — sammen kan vi det hele!

Design by MediaConnect ApS