Om mobiltelefoner i klubben

Flere medlemmer i klubben har mobiltelefoner og medbringer dem også i klubben til at spille og lege på.

Det ser vi i klubben både fordele og ulemper ved. En af fordelene er at forældre og børn altid og hurtigt kan komme i kontakt med hinanden.

Men det ser vi i klubben også som en stor ulempe, fordi børnene mister noget af ansvaret for sig selv og hinanden, ved at "man" lige kalder mor eller far, når "man" f.eks. har slået sig, har problemer, skal have noget bragt over i klubben, gerne vil hentes, synes alle andre er dumme osv. Megen kommunikation går herved udenom de voksne i klubben, som så får dårligere muligheder for at vejlede, afhjælpe, trøste, have fingeren på pulsen mm.

*Det påvirker det fællesskab børnene har i klubben.

*Det gør børnene mere uselvstændige

*Det giver klubbens voksne mindre indsigt, kendskab, informationer mm. om børnene, hvilket påvirker arbejdet med det enkelte barn og gruppen i mindre heldig grad

Vi vil derfor gerne anmode forældrene om at snakke ulemperne igennem derhjemme med henblik på at følge klubbens ønsker op.

I klubben ønsker vi :

1. At børn, der i klubben oplever problemer af enhver art, snakker med en af de voksne i klubben

2. At børnene låner klubbens telefon, hvis der skal ringes hjem(vurderes af den voksne efter samtale med barnet).

3. At mobiltelefonen er i taskerne, bliver hjemme eller er fremme efter aftale

4. At forældrene oplever, at børnene er i trygge rammer i klubben

5. At forældre og klub har samme mål og ønsker at gøre børnene selvstændige, sociale og ansvarlige

6. At forældre og klub løbende har en åben dialog om emnet

7. At klubben løbende justerer sit syn og sine handlinger i.f.t. dialogen med børnene, forældrene og andre

 

I klubben ønsker vi dialog og åbenhed om emnet, men ser gerne mobiltelefonien sker udenfor klubtiden!

Børnene kan ringe gratis fra klubben, hvis det er efter aftale med en voksen i klubben!

Design by MediaConnect ApS