Baderegler for klubben Skovby Mosegård

Forældremyndighedens indehaver bekræfter skriftligt, at barnet/den unge må bade . Det foregår på indmeldelsesblanketten.

1. Medarbejdere, der skal bade med medlemmerne, skal skriftligt bekræfte, at de kender klubbens baderegler, og er ansvarlige for at al badning i øvrigt foregår så sikkert som muligt.

2. Badning foregår så vidt muligt på steder, hvor der er tilknyttet livredder(søbad, havbad og svømmehal).

3. Der skal altid være mindst 2 medarbejdere til stede. Ved stranden er mindst en medarbejder i vandet og markerer, hvor langt ud der må bades. Den anden medarbejder(mindst) skal holde opsyn fra stranden. Medarbejderne skal undersøge bund- og strømforhold og sikre optimal sikkerhed, inden medlemmerne går i vandet.

4. På kendte afgrænsede og sikre områder, f.eks. Knudhule, kan badning/sopning foregå med 1 medarbejder til flere end 6 medlemmer. Der laves også her en sikkerhedsvurdering, og medarbejderen skal i enhver situation kunne redde medlemmet op af vandet. Som ekstra sikkerhed er det aftalt, at det i disse situationer, altid skal være en fastansat medarbejder, der tager af sted.

Det skal også være muligt, at dispensere ud fra om det er 9-10 årige eller det er 17-18 årige. Sikkerheden skal bare være i orden, og det er den enkelte medarbejders ansvar, at kunne redde medlemmet op af vandet i nødsituationer.

6.Hvor der er livredder til stede, kan det efter konkret vurdering(alder, svømmefærdigheder mm) være tilstrækkeligt med 1 medarbejder. Denne medarbejder skal enten holde opsyn på bassinkanten eller have børnene tæt omkring sig og i øvrigt sikre optimal sikkerhed. Der kan, når der er livredder tilknyttet, efter konkret vurdering, gives mulighed for flere end 6 deltagere pr. medarbejder(f.eks. svømmehal)

7. Der må aldrig være flere medlemmer i vandet end medarbejderne let kan overskue, og antallet af voksne skal afpasses medlemmernes alder, antal, formåen og andre relevante konkrete forhold.

8. Medlemmerne skal holdes i konstant opsyn, så længe de er i vandet eller i nærheden af vandet.

9. Ved badning med klubben skal der tales med medlemmerne om vandets farlighed, personalets ansvar, og der skal aftales regler for badeturen.

10. Klubbens ansatte har som udgangspunkt ikke livreddereksamen

Klubbens baderegler er læst, og jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg er ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt

_____________________________

Medarbejderunderskrift/(evt. blokbogstaver)

Design by MediaConnect ApS