Hvad er det, som gør forskellen ?

Lidt om hvilke kompetencer og færdigheder klubben giver børn og unge!

Ikke noget der er videnskabeligt bevist, men i al ydmyghed noget vi mærker og oplever hver dag!

Hvordan oplever I det?

Det børnene lærer i klubben lærer de bl.a. ved erfaringer på egen krop, ved at se hvordan andre gør og ved at reflektere over konkrete oplevelser.

1. Børnene lærer at samarbejde

2. Børnene lærer at tage ansvar for sig selv og andre

3. Børnene lærer at fremkomme med egne tanker og ide èr

4. Børnene lærer at udvise tolerance

5. Børnene lærer at lytte til hinanden

6. Børnene lærer respekt overfor og tillid til andre

7. Børnene lærer at fungere i demokratiske sammenhænge

8. Børnene lærer om konfliktløsninger

9. Børnene lærer om hinandens stærke og svage sider

10. Børnene lærer om at de har forskellige roller

11. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden

12. Børnene lærer at have et ordentligt sprog overfor hinanden

13. Børnene lærer regler gennem leg og konkurrence

14. Børnene lærer at tænke kreativt

15. Børnene lærer at se muligheder

16. Børnene lærer at udtrykke sig positivt

17. Børnene lærer at lave praktiske ting

18. Børnene lærer at fungere i forskellige sociale sammenhæng

19. Børnene lærer at indpasse egne behov i forskellige sociale sammenhænge

20. Børnene lærer at skabe ting og oplevelser sammen

21. Børnene lærer om at vi som mennesker er forskellige og reagere ligeså forskelligt

22. Børnene lærer at forandring bl.a. skabes gennem samtale og dialog

23. Børnene lærer, at der er nogen der skal gå forrest og tage initiativ, hvis der skal ske noget

24. Børnene lærer at trøste og hjælpe, når det er nødvendigt

25. Børnene lærer at rose og opmuntre

26. Børnene lærer at takle forskellige udfordringer

Der kunne nævnes en del flere. Prøv evt. selv at føje nogen til!

En god klub i lokalområdet er en god investering i fremtiden. Det er et postulat. Døm selv!

Design by MediaConnect ApS